Naše firma vlastní tři živnostenské listy:

1. Provozování cestovní agentury
2. Půjčování a pronájem věcí movitých
3. Zprostředkování obchodu a služeb

          Zabýváme se především půjčováním a pronájmem plachetnic, převážně ve Středozemním moři a na Jadranu. Dále pak zprostředkováváme a ve spolupráci s profesionálními instruktory organizujeme různé sportovní a sportovně rekreační akce ( viz. potápění a parašutismus ). Naší poslední specializací jsou letenky, především po Evropě.

          Na všechny tyto popsané aktivity dostačují výše vyjmenovaná oprávnění k podnikání. Nejsme CESTOVNÍ KANCELÁŘ  a tudíž nemáme pojištění proti úpadku. Ani si ho nebudeme opatřovat, neboť žádný úpadek nepředpokládáme. Rovněž neprodáváme ani nezajišťujeme klasické zájezdy nebo jiné kombinace služeb cestovního ruchu.

          Pronájem lodí a jachet
          Naše smlouvy se zahraničními partnery a charterovými společnostmi jsou postaveny tak, že pokud k datu zahájení pronájmu lodě není tato schopna plavby, dostaneme buď náhradní jachtu stejné nebo lepší kvality, a nebo nám jsou bezodkladně vráceny peníze, které bezprostředně postupujeme v plné výši našemu zákazníkovi. Dopravu do místa nalodění nezajišťujeme, pouze poskytneme zákazníkovi úplné informace (bus, vlak, letenky, spolujízda) a doporučíme mu nejvýhodnější možnosti.
Prodej letenek
          Jedná se o službu cestovního ruchu, kterou zajišťujeme pouze jako samostatnou, bez návaznosti na jakékoli další služby cestovního ruchu. Jsme zaregistrováni u několika leteckých společností, jejichž letadly se dopravujeme především v zimních měsících po Evropě do míst, kde jsme právě s lodí. Tyto společnosti nás samozřejmě informují o svých slevách a jiných výhodách. Tyto informace v případě zájmu postoupíme zákazníkovi a zajistíme mu za provizní poplatek výhodnou letenku. Vždy nejprve zašleme nabídku včetně smluvních podmínek dané společnosti a teprve po prostudování zákazníkem provedeme transakci a nákup letenky.
 
Ostatní aktivity
          Ostatní popsané aktivity jsou vždy zajišťovány ve spolupráci s profesionálními instruktory ( parašutismu, potápění, leteckými instruktory ) a společnostmi vlastnícími potřebná oprávnění a kvalifikace ( potápěčské školy, letecké spolky a kluby ). Tyto fakta si může zákazník vždy ověřit přímo na místě konání akce, nebo dotazem při objednání. Platba za tyto aktivity je zpravidla prováděna až po úspěšném zařazení uchazeče do kurzu ( potápěčský kurz, kurz parašutisty ) nebo po provedené atrakci ( tandemový seskok, vyhlídkový let ). Naše provize je při těchto aktivitách řešena smlouvou s jednotlivými zajištujícími společnostmi, resp. instruktory a na výslednou cenu, kterou platí zákazník nemá vliv, v důsledku velkého objemu objednávek provedeného z naší strany.
Majitel společnosti :
Jindřich Machotka
Lidmaň 2
39501 Pacov

 

tel. +420777158154
e-mail: jm@yacht-fly.cz

 

titulní stránka