Co předcházelo první plavbě

 

... ... ... sedíme v příjemné zahradní restauraci a rozjímáme nad svou první jachtařskou dovolenou, kterou jsme právě objednali. U moře jsme byli již mnohokrát, ale na lodi ještě nikdy. V průběhu odpoledne až večera plánujeme nad mapou celkový průběh plavby a vybíráme zátoky, které navštívíme. Domlouváme cestu a diskutujeme o přepravních vozidlech a jejich technickém stavu. Také vzniká návrh jídelníčku a z toho se odvíjí souhrn potravin, které musíme nakoupit. Nic neponecháváme náhodě a náš přístup je takřka profesionální, vše hned určený zapisovatel zaznamenává a důležité tučně zvýrazňuje. Ovšem s postupujícím večerem a upitým pivem je nám jasné, že pro zabezpečení absolutní pohody na lodi jsou důležitá jasná pravidla. Neméně důležitá jsou i bezpečnostní opatření pro případ, dle našeho názoru, jediného nebezpečí které hrozí, což je napadení hladovým žralokem.

A jelikož náš profesionální přístup přetrval až do této chvíle a vše bylo pečlivě zaznamenáno, můžeme se nyní s Vámi o tyto zápisky podělit.

 

Interní lodní-jachetní pokyny

 1.  Kapitán má vždy pravdu.

 2.  I první důstojník má vždy pravdu.

 3.  I ostatní důstojníci mají vždy pravdu.

 4.  Pokud by se komukoli zdálo, že tomu tak není, pak platí body 1-3 za dodržení pořadí.

 5.  Mužstvo, nebo řadový členové posádky mají pravdu tehdy, pokud se jejich pravda někomu hodí.

 6.  Sex je na lodi striktně zakázán, pouze s výjimkou, že by se jednalo o skupinový sex všech členů posádky.

 

Žraločí poplach

 1. Vyhlašuje ten, kdo spatří žraloka, případně jeho část zvoláním: " ŽRALÓÓÓK !!! " s udáním směru vzhledem k okamžitému postavení lodi (pravobok, levobok, příď, záď) a vzdálenosti od lodi.

 2. Po tomto zvolání následuje okamžité ukončení ráchání ve vodě a návrat na loď. To vše v naprostém klidu a bez vzniku paniky.

 3. Střetnou-li se dva nebo více námořníků u výlezu na loď, pak hodnostně vyšší má přednost a ostatní mu ochotně uvolní prostor a pomohou na loď.

 4. Pokud jsou všichni námořníci v bezpečí na lodi, rozvinou se po palubě a bedlivě pozorují svůj úsek moře, přičemž hlásí činnost žraloka.

 5. Toto trvá do odplutí žraloka z dohledu. Poté kapitán nebo 1. důstojník zahlásí: " ŽRALOK Z DOHLEDU ! ", načež následují běžné povinnosti, případně volná zábava.

 6. Pokud žralok neodpluje a naopak se přiblíží k lodi nebo na ni útočí, následuje volání: " ŽRALOK U LODI !! " respektive: " ŽRALOK ÚTOČÍ !! "

 7. Po tomto zvolání se námořníci snaží lomozem, křikem, údery čímkoli a házením předmětů zastrašit žraloka a při této činnosti se OBĚŤ č.1 připravuje k obětování se.

 8. Jestliže žralok odpluje, následuje bod č. 5, jestliže však útočí dál a situace se stává neudržitelnou, pak kapitán nebo kterýkoli důstojník zvolá: " OBĚŤ DO MOŘE !! " a následuje vskočení, případně vhození kýmkoliv OBĚTI č.1 do moře.

 9. Vyčkává se, zda se žralok zasytil a pak následuje bod č. 5, respektive body č. 6, 7 a 8 až do úplného zasycení žraloka.

 10. OBĚTI  se určují vždy na raním nástupu výhradně ze členů mužstva s udáním pořadí, přičemž to se vždy při opakování bodů 7 a 8 striktně dodržuje.

Dodatky ke žraločímu poplachu

 

zpět - další příběh

titulní stránka